Retningslinjer for Sandnes kulturskolekor

Retningslinger pr. juni 2018

VIVA’s vedtekter for drift

Vedtekter for drift av VIVA Sandnes kulturskolekor 2016

VIVA’s medlemsreglement

Praktiske opplysninger

Kormedlemmenes plikter

Det er viktig og nødvendig å følge korets retningslinjer. Dette innebærer at koristene er pliktige til å delta på alle faste øvelser,ekstraøvelser, konserter, seminarer og turer.

Øvelser

Øvelsestiden er primært mandag kl.16.30-19.00. Ved større arrangement vil den bli forlenget til kl.16.00-19.00. Det er derfor viktig at koristene er disponible i dette tidsrommet.

Foreldrenes ansvar

Foreldrene har ansvaret for at:
– koristene møter presis til øvelser
– koristene har øvd i løpet av uken og møter godt forberedt og positivt innstilt
– koristene har med kormappe og blyant
– koristene møter på øvelsene selv om stemmen ikke er i topp form
– det gis beskjed til Liv ved sykdomsforfall

Foreldrene må minne koristene om at de ved alle korets samlinger:
– ikke spiser snop i pausen
– slår av mobilen på øvelsen og heller ikke bruker mobilen til å snakke med venner i pausen
– ikke røyker, snuser
– ikke bruker tyggi

Kormappe: Kormappe og noter er kulturskolens eiendom. De må behandles fint og erstattes ved evt. tap – kr. 250 for notemappe + pris for originalnoter. Alle noter som er revnet, må teipes. Alle noter skal ha koristens nr. påskrevet.

Informasjon: Foreldrene må sette av oppgitte datoer for opptredener og arrangement. Dersom det kolliderer med andre ting, må foreldrene sende skriftlig melding til dirigenten SENEST 2 UKER før.  For informasjon til korister og foreldre brukes en lukket facebook-side for medlemmer https://www.facebook.com/groups/119480044871893/. VIVA har også en offentlig facebook-side https://www.facebook.com/VivaSandnes/. Det meste av info om VIVA vil være å finne på denne hjemmesiden.

Opptredener

Kordrakt

Sandnesdrakt / Sandnesvest (lånes av VIVA): (Må ikke renses eller vaskes i vaskemaskin. Skitt fjernes forsiktig med Zalo blandet med vann. Drakt/vest kan justeres på skuldre og drakt legges ned etter hvert som man voksen. Husk også at drakter/vester skal være nystrøkne)
Bukse: nystrøken
Egen bunadsskjorte m/sølje
Sorte sko (finsko/bunadssko, ikke sandaler eller sko med stilletthæler)
(Tips: Rimelige skjorter og sko på Sparkjøp)
Sorte strømper uten mønster
Viva T-skjorte (lånes av VIVA): (rød & lilla) brukes også ved opptredener (vaskes på vrangen, 40 gr. strykes)
VIVA hettegenser (lånes av VIVA): brukes på turer
Afrika antrekk (lånes av VIVA): brukes også ved opptredener
Lang korkappe (lånes av VIVA): Brukes på adventskonserter/julaften (renses)

Det skal kvitteres ved ut- og innlevering.
Ved tap av kormateriell betales kr.250,- pr.del.

Foreldrene har ansvaret for at koristene

– møter presis til alle øvelser før konserter
– har sunget igjennom sangene på forhånd og er godt forberedte
– NB! – gi skriftlig beskjed til dirigent om evt. fritakelse seinest 2 uker før
– ved sykdomsforfall må det snarest mulig tas kontakt med Liv
– har med mat og drikke på lange øvelser (Ikke snop!)
– har kordrakten i orden og at den er ren og nystrøket før opptredener.

Opptredener i skoletida

Kulturskolen/VIVA ønsker også å drive utadrettet virksomhet hvor kulturskolenskolen/VIVA i form av opptredener på ulike arrangement i skoletida, er med på å gi tilbake til samfunnet noe av den kunnskap og lærdom de får ved å være elever på kulturskolen/VIVA. Kommunen og næringslivet er med og bidrar økonomisk til VIVAs virksomhet, derfor er det viktig at VIVA synliggjør seg i så mange ulike  sammen-henger som mulig. Den erfaringen elevene da får, gir dem andre utfordringer enn de vil få på skolen. Foreldrene må søke skolen om fritak fra undervisningen i hvert enkelt tilfelle.

Turer

I forbindelse med turer er det bindende påmelding med depositum/egenandel. Vennligst overhold tidfrister for påmelding og innbetalinger. Depositum/egenandel blir ikke tilbakebetalt med mindre det framlegges legeattest. Kormedlemmer som har feber/ikke er friske 1 dag før avreise, kan ikke dra.

Spesielle behov

Foreldrene er ansvarlige for å informere styret / reiseledere om spesielle matbehov / allergier og lignende ifbm.ulike arrangement og turer.

Medlemskontigent

Kontingenten er kr 1200,- pr. år for drift av VIVA: Betalingsfrist: 15.okt. Faktura sendes ut til medlemmene på epost. I tillegg kommer kontingent til Sandnes kulturskole.