VIVA er et kor for jenter og gutter fra 11-18 år. Det ble startet i 1968 som Sandnes musikkskoles jentekor av Kåre Opdal, daværende rektor ved Sandnes musikkskole. Først i 1997 fikk guttene tilgang til koret og koret måtte få et nytt navn: VIVA Sandnes kulturskolekor. Sandneskoret er enestående i sitt slag og trekker sangere fra hele Sør-Rogaland. Koret har åpent opptak. De fleste spiller et instrument og får i tillegg sangundervisning. Etter sine mange sceniske oppsettinger er VIVA blitt et foregangskor innen kordrama.                                                                                        Korets høye musikalske nivå er blitt bekreftet ved uttallige priser i korkonkurranser. Flere medlemmer blir tatt ut til å delta i store fjernsynskonkurranser, blant annet i ‘Det store Korslaget’. Våren 2014 deltok hele koret i TV-konkurransen «Norske talenter» og kom til finalen. 22.juni samme år var VIVA med og urframførte korverket «Gloria» av Cristian Grases i Carnegie Hall, New York.

VIVA er en spydspiss i Norge innen korvirksomhet og har framhevet Sandnes/Sør-Rogaland i nasjonale og internasjonale konkurranser og kongresser i Europa, USA, Asia og Sør-Afrika.

Når Stavanger symfoniorkester eller Den norske opera trenger barnekor til sine konserter i Rogaland, er VIVA førstevalget.