Janne Vatne Gallazzi leder janne.vatne@lyse.net mob. 909 86 598
Robert Wilford nestleder robert.wilford@sandnes.kommune.no mob. 957 61 627
Jan Henrik Hansen kasserer janpost@lyse.net mob. 456 81 322
Mailin Seldal sekretær mailin@rakvaag.com mob. 979 78 366
Tanja Øvrebø innkjøper tanja.nilsen@lyse.net mob. Kommer
Kristin Skimmeland materialforv. kristin.h.skimmeland@sandnes.kommune.no mob. 995 17 585
Frode Dahle varamedlem frda2@online.no mob. 913 36 705
Tone Veslemøy Rønneberg varamedlem vesla75@me.com mob. 404 37 566

Korrådet:
Maren Skaar Wilford (korrådsleder), Emma Dahle (nestleder) , Maria Rakvåg (ansvarlig for lister til bolleøvelser), Liv Breinberg Hansen (sekretær), Clara Soloina Eide-Sallum (ansvarlig for oppdatering av Viva-arr.),