Robert Wilford leder robert.wilford@sandnes.kommune.no mob. 957 61 627
Tone Veslemøy Rønneberg nestleder vesla7@me.com mob. 404 37 566
Jan Henrik Hansen kasserer janpost@lyse.net mob. 456 81 322
Jeanette Flåte Vikse sekretær jeanette.flate.fikse@lyse.net mob. 971 96 321
Lene Østring innkjøper lene@ostring.com mob. 990 28 657
Karen Margrethe Øvstebø materialforvalter karen.m.ovstebo@lyse.net mob. 926 82 724
Randi Skailand varamedlem randi.skailand@cosl.com mob. 913 36 705
Tanja Thorarensen varamedlem tanjatho@hotmail.com mob. 404 37 566

Korrådet:
Maren Skaar Wilford (korrådsleder), Emma Dahle (nestleder), Liv Breinberg Hansen (sekretær), Aina Sofie Øvrebø-Nilsen (medlem), Clara Soloina Eide-Sallum (medlem), Ingvild Hegland Øvstebø (medlem)