VIVA søker långsiktig samarmbeid med bedrifter som ønsker å assosieres med:  kvalitet – kreativitet – samarbeid – engasjement – omsorg for hverandre – godt humør

VIVA har et svært høyt nivå og tiltekkes sangere fra hele regionen. For å fortsette utviklingen, så er det nødvendig å opprettholde det ambisiøse aktivitetsnivået. Dette er noe som gjør koret attraktivt for kormedlemmene.

Videre satsning krever ressurser utover det som kan hentes inn gjennom medlemskontigent, dugnadsarbeid og egenandeler.

Hvem er VIVA