Dirigent, Tuva Ystad Gederø

Vågen-skolen, Holbergs gate 23, Sandnes
Telefon, Tuva Ystad Gederø (Dirigent): +47 480 22 860
E-post: tuva.ystad.gedero@sandnes.kommune.no
Organisasjonsnummer: 983 923 380

Styreleder, Robert Wilford

Telefon: +47 957 61 627
E-post: robewi@online.no


Øvelser

VIVA øver på Vågenskolen på mandager klokka 16:30 – 19:00.