Liv Hugstmyr Særheim tildeles Kongens fortjenestmedalje.

Liv Hugstmyr Særheim var 10.mars invitert til mottakelse på slottet i anledning tildeling av Kongens fortjenestmedalje.

Hennes mann, Kåre Særheim, var også invitert.

ta361182