Romaseminar 2. til 4. mars 2018

2. til 4. mars blir det seminar med siste finpuss før Viva setter nesen mot Roma onsdag 7. mars.
Viktig at foresatte stiller på Romakonsert og informasjon søndag kl 1530!
Her er program for seminarhelgen:

fredag 17.00-20.00: korøvelse
lørdag 10.00-12.00: korøvelse
12.00-13.00: gruppetur med reiselederne
13.00-14.00: Program, trygghetsavtale (felles)
14.00-14.45: matpause, korråd organiserer
14.45-15.30: gruppesamtaler (grupper)
15.30-16.00: presentasjon av gruppesamtaler (felles)
søndag 10.00-12.00: korøvelse
12.15-13.00: sketsjer (grupper)
13.00-13.45: varm mat, styret spanderer
13.45-15.00: framvisning av sketsjer (felles) + frukt (korråd organiserer)
15.30-ca.17.30: ‘Romakonsert’ og info for foreldrene
Søndag 15.30: Romakonsert og informasjon.