VIVA har fått ny dirigent!

Tuva Ystad Gederø er ansatt som ny dirigent for VIVA Sandnes kulturskolekor fra skolestart høsten 2019!

Tuva (31 år) er utdannet sanger og sangpedagog med videreutdanning i kordireksjon, administrasjon og ledelse.

Tuva er født og oppvokst i Trondheim hvor hun sang i Nidarosdomens Jentekor i 9 år.
Etter musikklinja ved Heimdal videregående skole valgte hun å reise til Hamar for å gå på Toneheim folkehøgskole. Så fulgte bachelorstudier i klassisk sang med integrert praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger fra 2008 til 2012. Etter endt bachelorgrad valgte Tuva å ta videreutdanning i direksjon ved NTNU, administrasjon og ledelse ved Norges musikkhøgskole og studiet Grunnutdanning i ledelse ved BI.

Tuva blir mye brukt som instruktør for ulike kor i Rogaland og har blant jobbet med sangteknikk i Stavanger Symfonikor. Hun har vært fast korleder for Korskolen i Stavanger domkirke siden 2016. Hun har dirigert blandakoret Kor på Randen fra 2013 til nå. Hun var skolekordirigent i både Stavanger og Sandnes kulturskole fram til 2017.
Fra høsten 2019 skal Tuva også være vikar i Stavanger domkirkes pikekor.

I tillegg til å være aktiv korleder jobber Tuva som regionkonsulent i Ung kirkesang, en medlemsorganisasjon for barne- og ungdomskor som jobber for å legge til rette for aktivitet og kompetanseheving innen barnekorarbeidet.

Tuva er allsidig musikalsk, pedagogisk, tydelig og rettferdig.
Hun er gift med en rogalending og har to små jenter.