VIVA er et kor for jenter og gutter fra 7. klasse til 3. klasse på videregående skole. Det ble startet i 1968 som Sandnes musikkskoles jentekor av Kåre Opdal, daværende rektor ved Sandnes musikkskole. Først i 1997 fikk guttene tilgang til koret og koret måtte få et nytt navn: VIVA Sandnes kulturskolekor. Sandneskoret er enestående i sitt slag og trekker sangere fra hele Sør-Rogaland. Koret har åpent opptak. De fleste spiller et instrument og får i tillegg sangundervisning. Etter sine mange sceniske oppsettinger er VIVA blitt et foregangskor innen kordrama.                                                            Korets høye musikalske nivå er blitt bekreftet ved uttallige priser i korkonkurranser og senest i mars 2019 da koret vant førstepris i korkonkurransen «Golden Voices of Montserrat» i Spania.

VIVA er en spydspiss i Norge innen korvirksomhet og har framhevet Sandnes/Sør-Rogaland i nasjonale og internasjonale konkurranser og kongresser i Europa, USA, Asia og Sør-Afrika.

Når Stavanger symfoniorkester eller Den norske opera trenger barnekor til sine konserter i Rogaland, er VIVA førstevalget.