SANGGLAD UNGDOM SØKER SPONSOR

VIVA – et kor for hele regionen

VIVA er et kor for jenter og gutter fra 12-19 år. Sandneskoret er enestående i sitt slag og trekker sangere fra hele Sør-Rogaland. De fleste spiller et instrument og får i tillegg sangundervisning.

VIVA er en spydspiss i Norge innen korvirksomhet og har framhevet Sandnes/Sør-Rogaland i nasjonale og internasjonale konkurranser og kongresser i Europa, USA,Asia og Sør-Afrika.

Når Stavanger symfoniorkester eller Den norske opera trenger barnekor til sine konserter i Rogaland, er VIVA førstevalget.

Kan bedriften sponse VIVA?

VIVA søker sponsor for å kunne operere på et internasjonalt plan og opprettholde korets høye nivå. VIVA ønsker å bli assosiert med bedrift med samme grunnfilosofi som koret: kvalitet – kreativitet – samarbeid – engasjement – omsorg for hverandre – godt humør

VIVA kan tilby:
– synliggjøre sponsor på opptredener
– gi sponsor plass på korets nettsider og konsertprogram
– opptre på bedriftens små eller store arrangement

Skal koret kunne påta seg internasjonale oppdrag og ta imot internasjonale kapasiteter til regionen, trenger VIVA sponsor som forstår hvilken verdi VIVA har for denne regionen.

VIVA er en perle som enhver sponsor med stolthet kan være med å formidle til innbyggerne i Sør-Rogaland. Sist, men ikke minst; VIVA sprer glede!

Høyt aktivitetsnivå

VIVA får stadig flere prestisjefylte og spennende oppdrag i inn- og utland. Koret har et svært høy aktivitetsnivå. Dette gjør at koret stadig utvikler seg. Det er populært å være medlem i VIVA.

I 2013 hadde VIVA 45 års jubileum som ble feiret med stor festaften og konserter i Sandnes og Stavanger. I mai var VIVA på tur til Oslo og Gøteborg. I juli deltok VIVA i Aberdeen International Youth Festival hvor de holdt konserter rundt i Skottland, ble intervjuet av tv og høstet strålende kritikker i pressen. I oktober fremførte VIVA Carmina Burana sammen med Stavanger Symfoniorketer og Stavanger symfonikor. 2013 ble avsluttet med julekonserter i Stavanger og Sandnes i samarbeid med det anerkjente lokale kvinnekoret Concentus.

I 2014 ble VIVA oppfordret av TV2 til å delta i den populære TV-konkurransen » Norske talenter» fordi de ønsket et kor i toppklasse i konkurransen. Norske Talenter var en anledning for VIVA til å profilere seg selv, kulturskolen, Sandnes og Sør-Rogaland. Det store målet i 2014 var for VIVA, er USA-turne, der høydepunket blir konsert i Carnegie Hall, New York.

Våren 2018 feirer Viva 50 års jubileum!.
Som en oppkjøring til jubileet var hele Viva i Roma 7. – 11. mars der de var invitert til en stor kor og orkesterferstival. Koret sang blant annet i Phanteon til stor begeistring fra publikum.
Jubileumshelgen er 15.-17. juni. Høydepunktet blir 2 jubileumsforestillinger i Sandnes kulturhus søndag 17. juni. Da deltar dagens Viva sammen med tidligere medlemmer. Det blir også en jubileumsfest fredag 15. juni. m

Talentutvikling siden 1968

VIVA tiltrekker seg unge sangere fra hele regionen. Dirigent, Liv Hugstmyr Særheim, har gjort VIVA til et foregangskor for andre kor innen kordrama og har hatt uttallige sceniske oppsettinger gjennom mer enn 40 år.

Under hennes ledelse har VIVA vunnet flere 1.priser i nasjonale og internasjonale korkonkurranser og turnert i Skandinavia, Europa, USA, Asia og Afrika.

Liv har en filosofi om at alle kan synge, og derfor har koret åpent opptak. Hun trekker frem talentene og styrker bredden på en unik måte. Hun gir ungdommene ansvar og lederoppgaver som gjør at de utvikler seg også på andre områder enn bare sangmessig.

For sin innsats innen kormiljøet har Liv mottatt flere lokale og nasjonale priser.
I 2013 var hun eksempelvis, portrettert i fagforeningstidsskriftet ”Ta del” og magasinet ”Næring i Sandnes”. Mastergradsstudenter v/ UiS har laget en dokumentarfilm av Liv

Stor applaus for VIVA

VIVA får strålende tilbakemeldinger etter opptredener i inn- og utland. Her er noen eksempler:

Stavanger Aftenblad, høsten 2013:
”Carmina Burana” framført av Stavanger Symfoniorkester, Symfonikoret og VIVA.

“Carl Orff bruker stort orkester, fullt slagverk, paukar og klokkespel og cymbalar og to piano, tre songsolistar, kor og barnekor, den siste jobben imponerande godt ivaretatt av Viva, Sandnes kulturskolekor…”

The Press and Journal Aberdeen, Aberdeen International Youth Festival, juli 2013:
“The choir’s performance was energetic, well-rehearsed and perfectly choreographed – Part two got off when VIVA started with «I love to go a wandering» followed by a superb version of «You raise me up» – the crescendo ending matched by thunderous applause. In perfect sync, they delivered Abba’s Mama Mia with excellent theatrics and a surprise ending. “

Ragnar Rasmussen, dommer, ”Syng for oss”-konkurransen, Bergen 2006:
”Du verden, for et vakkert kor! En solid og overbevisende prestasjon som man blir beriket av å oppleve. Jeg tar hatten av for dirigenten.”

VIVA synger i Carnegie Hall og på TV

Etter VIVAs seier i Grieg International Choir Festival 2011 har invitasjonene strømmet inn fra hele verden. Invitasjonen fra Carnegie Hall har vært den meste prestisjefylte.
For at VIVA skal kunne opererer på et internasjonalt plan er det ikke nok med inntekter koret får via opptredener og dugnad. Skal koret fortsatt være ambassadører for Sandnes og regionen, trenger koret sponsor.

Sponsorkontakt i VIVA:
Janne Vatne Gallazzi
mob: 909 86 598
email: janne.vatne@lyse.net