VIVA, Sandnes kulturskolekor’s CD’er:

6. A Ceremony of Carols (2013)

CD_cermony_of_carols_2013

«Det lyser i stille grender»                 (Søraas/Sande)
«Carol of the Bells»                            (Leontovich/Wilhousky/Libera)
«Pie Jesu»                                           (Andrew Lloyd Webber) solister: Elise Sviland & Tone Rannveig Dehle
«Eatnemen vuelie/Deilig er jorden» (Frode Fjellheim) Richard Beharie, djembe
«Adiemus» solister: Mathilde Jørstad og Nora Hansen, sang / Mathilde Natlandsmyr, bratsj VIVA – Halvor Skaar, piano
«Kling no klokka»                               (Hovland/Blix)
«En krybbe var vuggen»                    (Kirkpatrick/Rettedal/Skeie/Landmark)
Solistgruppe: Siri Tansø, Irene Rettedal Losvik & Elsa Sagen
«Det hev ei rosa sprunge»                 (Praetoris/Rettedal/Tysk/Hognestad)

Fra Dancing Day(John Rutter/Trad):
«There is no Rose»
«Coventry Carol»
«Tomorrow shall be my dancing Day»
CONCERTUS – Johnnes Wik, harpe

A Ceremony of Carols (Benjamin Britten)
«Wolcum»
«There is no Rose»
«That jongë child»                  solist: Tone Rannveig Dehle
«Balulalow»                             solist: Elise Sviland
«In Freezing Winter Night»   solister: Marianne Rettedal & Kristin Lexow
«This little Babe»
«As dew in Aprille»
«Spring Carol»                        solister: Kristin Sembsmoen & Kristin Bringaker Kleppa
«Deo Gracias»
«Recession»
VIVA – CONCERTUS – Johannes Wik, harpe

5. Litt av et Liv! (2013)

Olga Lund, piano
Mens vi venter (in Advent)

«Feel good»                                      (Baker Elliott)
«Mamma Mia»                                 (Björn Ulvaeus / Benny Andersson)
«Think of me»                                  (Andrew Lloyd Webber) soloist Ine Seldal
«Adiemus»                                        (Karl Jenkins)
«Eatnemen vuelie»                           (Frode Fjellheim)
«Amavolovolo»                                  (African)
«Shosholoza»                                    (African)
«African celebration»                        (Stephen Hatfield)
«Sånger kan bära»                            (Stefan Nilsson)
«Heavenly aeroplane»                       (John Rutter)
«Den glade vandrer»                          (Friedrich Møller)
«Solveigs sang»                                  (Edvard Grieg)  soloist Elise Sviland
«Ved Rondane»                                  (Edvard Grieg)
«Bruremarsj»                                       (Jan Magne Førde)
«Veslegut»                                           (Norwegian/Steinar Eielsen)
«Auld lang syne»                                 (Scottish folk tune)

4. Mens vi venter (2011)

Mens vi venter (in Advent)

«Å kom nå med lovsang»,  (J.F. Wade, arr. David Willocks)
«Det lyser i stille grender»  (Musikk L. Søraas, Tekst Jacob Sande)
«Carol of the bells»            (M. Leontovitch, arr. Peter J. Wilhousky)
«O Helga natt»                  (A. Adam)
«Deck the hall»                  (julesang fra Wales)
«Eatnemne Vuelie»           Slesisk folkemelodi / Frode Fjellheim/ BS Ingemann)
«Mary’s boychild»              (J. Hairston arr. Bernt Sverre Kvam)
«Vesle gut skal sove no»   (Norsk folketone / Gunnar Garfors  arr S. Eielsen)
«Rise up shepherds»         (julesang fra Amerika)
«Marias voggesang»         (Max Reger/ Matin Boelitz)
«Kling no klokka»              (Norsk folketone, arr. Egil Hovland)
«Mitt hjerte alltid vanker»  (Norsk folketone arr. Edv Fliflet Bræin)
«Heavenly aeroplane»      (Tekst Anon., American/ Musikk John Rutter)
«Pie Jesu»                        (Andrew Lloyd Webber)
«Hallelujah»                      (Georg Friederich Händel, arr. Colin Hand)

3.VIVA live in Malaysia (2006)

VIVA Live in Malaysia

«Kling no klokka»         (Norsk folketone, arr. Egil Hovland)
«Ved Rondane»           (Tekst Olav Aa. Vinje /Musikk  Edv. Grieg)
«You raise me up»       (Tekst Brendan Graham/ Musikk  Rolf Løvland)
«Heavenly aeroplane» (Tekst Anon., American/ Musikk John Rutter)
«Crackerjack»              (Tekst H.C.Andersen/Edward Broadbridge/Musikk John Høybye)
«Til ungdommen»        (Tekst Nordahl Grieg/ Musikk Otto Mortensen)
«Go down, Moses»      (Negro Spiritual, arr. Mark Hayes)
«Hymn to freedom»     (Tekst Harriette Hamilton/Musikk Oscar Peterson)
«Den glade vandrer»   (Tekst Juul Hansen/ Musikk Friedrich W Möller)

2. Tonene strømmer fra VIVA, Sandnes kulturskolekor

Tonene Strømer Fra VIVA

«Go down, Moses»    (Negro Spiritual, arr. Mark Hayes)
«The Rose»               (Amanda McBroom)
«Pie Jesu»                (Andrew Lloyd Webber)
«Mitt hjerte alltid vanker»  (Norsk folketone arr. Edv Fliflet Bræin)
«Carol of the bells»   (M. Leontovitch, arr. Peter J. Wilhousky)
«Hallelujah»              (Georg Friederich Händel, arr. Colin Hand)
«Norsk bruremarsj»  (Arr J.M.Førde)
«Gaudeamus Igitur» (Tysk studentsang) sunget ved åpningen av Universitetet i Stavanger
«Feel good»             (Craig Tyson/Leonard Scott arr.Barbara Baker/David J Elliott)

1. Feel good med SMUK 

Medley from «A Chorus Line». Edward Kleban/ Marvin Hamlisch, arr. Ed Lojeski
“I hope I get it!”
“Who am I anyway?”
“I can do that”
“Let me dance for you”
“What I did for love”
“One”

Norsk avdeling
«Sommernatt ved fjorden» (Ketil Bjørnstad, arr. Stein Skøyeneie)
«Småsporven» (Catharinus Elling/ Arne Garborg, arr Evd Fliflet Bræin)
«Våren» (Edv Grieg/Aasmund Olavsson Vinje)
«Ja! Vi elsker dette landet»  (Richard Nordraak/Bjørnstjerne Bjørnson)
«Neslandskyrkja» (Norsk folketone, arr Knut Nystedt)
«Und mig Gud et lidet rum» (Norsk folketone, arr Øystein Sommerfeldt)
«Jeg råde vil alle» (Norsk folketone, arr Egil Hovland)
«Veslegut skal sove no» (Norsk folketone, Gunnar Garfors, arr. Steinar Eielsen)

Sanger fra “Sound of Music”: Richard Rogers/Oscar Harmmerstein/Harald Tusberg:
“Jeg hører musikk (The Sound of Music)
“Edelweiss”
“Søk opp mot fjellet (Climb ev’ry mountain)